Tyvärr. Ingenting hittades.

 • FUSO FINANSIERINGSMÖJLIGHETER.
  REDO FÖR RÅDGIVNING.

  Finansieringsmodeller

logo

EN GOD AFFÄR. FUSO FINANSIERINGSMÖJLIGHETER.

 • STANDARDFINANSIERING.

  ALTERNATIVET TILL KONTANTKÖP.

  En standardfinansiering via Daimler Truck Financial Services Group erbjuder tilltalande villkor och löptider, inriktade på kundens situation. Höjden på förskottet samt önskad avtalslöptid bestäms av kunden tillsammans med FUSO-återförsäljaren. Tillsammans med köpeskillingen för den nya FUSO Canter bestämmer dessa båda faktorer storleken på månadsposterna. I och med betalningen av den sista posten övergår FUSO Canter i kundens ägo.

 • SLUTBETALNINGSFINANSIERING

  ANVÄND DET EKONOMISKA SPELUTRYMMET.

  Slutbetalningsfinansiering erbjuder större frihet tack vare lägre månadsposter. I finansieringsavtalet tecknar kunden en högre slutbetalning som amorteras i slutet av avtalsperioden. Under avtalslöptiden drar denne fördel av lägre poster och skapar ett större finansiellt spelrum.

 • PLUS3-FINANZIERUNG.

  FLEXIBILITET MED INDIVIDUELL BERÄKNING.

  Plus3-finansieringen erbjuder ett val vid avtalsslutet mellan tre alternativ om vad som skall hända med FUSO Canter.

  Kunden beslutar om denne

  • vill behålla sin FUSO Canter efter slutbetalningen,
  • vill teckna en anslutningsfinansiering för amortering av slutbetalningen eller
  • vill återlämna sin FUSO Canter till det garanterade restvärdet¹.
 • SÄSONGSFINANSIERING.

  UTJÄMNA SÄSONGSVARIATIONER EKONOMISKT.

  Många branscher är beroende av väder och årstider. FUSO anpassar sig: Med säsongsfinansieringen rättar sig avtalet efter kundens orderingång. Storleken på månadsbetalningarna anpassas till affärsutvecklingen. Då håller sig kunden likvid vid alla uppdragslägen, och har bästa utsikter även i dåligt väder.

¹ Returalternativet baseras på ett tilläggsavtal till Plus3-finansieringsavtalet som tecknas direkt mellan kund och återförsäljare. För detta gäller avtalade återköpsvillkor.

 • PÅ GODA GRUNDER.
  FUSO FÖRSÄKRING.

  FUSO Canter övertygar när det gäller säkerheten. Men trots det: Försiktighet är bättre än efterklokhet. Med lastbilsförsäkringen satsar FUSO-kunderna på en produkt vars omfattning är imponerande. Produktrådgivning och försäljning sker via FUSO-återförsäljare.

 • HALV HYRA.
  FUSO LEASING.

  För en ekonomisk anskaffning av en ny FUSO Canter erbjuder Daimler Truck Financial Services Group attraktiva leasing-lösningar – perfekt avstämda mot resp. kunds behov. Individuella leasing-erbjudanden enligt önskemål lämnas av FUSO-återförsäljare.