Tyvärr. Ingenting hittades.

 • FUSO TJÄNSTER.
  REDO FÖR INDIVIDUELLA ERBJUDANDEN.

  Finansiering, leasing, försäkring, uthyrning, beg. fordon

logo

ÖVERTYGANDE UTBUD. FUSO TJÄNSTER.

 • EN GOD AFFÄR.
  FUSO FINANSIERINGSMÖJLIGHETER.

  Daimler Truck Financial Services Group förstår behoven hos kunderna och erbjuder intressanta alternativ till kontantköp för FUSO Canter. Kunderna erbjuds omfattande rådgivning för de olika finansieringsprodukterna och framtagning av individuella offerter genom FUSO-återförsäljaren.

 • HALV HYRA.
  FUSO LEASING.

  För en ekonomisk anskaffning av en ny FUSO Canter erbjuder Daimler Truck Financial Services Group attraktiva leasing-lösningar – perfekt avstämda mot resp. kunds behov. Individuella leasing-erbjudanden enligt önskemål lämnas av FUSO-återförsäljare.

 • PÅ GODA GRUNDER.
  FUSO FÖRSÄKRING.

  FUSO Canter övertygar när det gäller säkerheten. Men trots det: Försiktighet är bättre än efterklokhet. Med lastbilsförsäkringen satsar FUSO-kunderna på en produkt vars omfattning är imponerande. Produktrådgivning och försäljning sker via FUSO-återförsäljare.

REGLERAD PROCESS. FUSO ÅTERTAGANDE AV GAMLA FORDON.

ÅTERTAGANDE AV UTTJÄNTA FORDON UPP TILL 3,5 t totalvikt.

Sedan ikraftträdandet av ELV-lagen* har kunder en möjlighet att lämna tillbaka sitt uttjänta fordon till tillverkaren i följande fall:

 • Det rör sig om motorfordon upp till 3,5 t.
 • Alla viktiga komponenter som drivning (motor, växellåda etc.), chassi, kaross, katalysator eller elektroniska styrdon är kvar i fordonet.
 • Det finns inget avfall i fordonet.
 • Fordonet är eller var registrerat i minst en månad i ett EU-land före urdrifttagningen.
 • Registreringsdokument medföljer.

 

*Direktiv för uttjänta fordon – EU-direktiv 2000/53/EU reglerar demontering och återvinning av motorfordon inom EU. Målet med direktivet är att minska fordonsavfall. Detta direktiv medför en skyldighet för Eu-medlemsländerna att organisera återtagningssystem för uttjänta fordon. Direktivet realiserades i Tyskland 1 juli 2022, när förordningen för uttjänta fordon trädde i kraft.

SKROTNINGSINTYG

För avregistrering av ett uttjänt fordon krävs ett s.k. skrotningsintyg. Detta intyg bekräftar att fordonet har skrotats på ett korrekt sätt. Det är endast certifierade demonteringsföretag, certifierade och auktoriserade mottagningsdepår samt returdepåer anvisade av tillverkaren som får utfärda detta intyg.

RETURSTÄLLEN

Som en service till kunder som vill bortskaffa sitt uttjänta fordon på ett enkelt sätt, har Daimler Truck AG ett heltäckande nätverk med returställen som utan kostnad tar tillbaka gamla fordon. De avtalsbundna demonteringsföretagen är certifierade av oberoende experter enligt förordningen om uttjänta fordon, och uppfyller alla lagstadgade krav. Dessutom revideras och övervakas de enligt kvalitetskriterierna inom Daimler Truck AG.

Kunder som vill återlämna sitt uttjänta FUSO-fordon kan kontakta ansvarig returpartner Callparts Recycling GmbH på tel.: 033233 70-911 (öpettider: Måndag-torsdag, kl. 08:00 – 16:30, och fredag, kl. 08:00 – 15:00).

ÅTERVINNING

Först torrläggs fordonet enligt bestämmelserna genom att alla vätskor (t.ex. olja, bromsvätska) tappas av och tas om hand. Sedan demonteras återanvändbara delar och återvinningsbara material. Dessa material, t.ex. glas, däck och stora plastdelar, tas om hand i särskilda recycling-processer. Resten av karossen skrotas, delas upp i olika fraktioner som sedan i största möjliga utsträckning återförs till materialkretsloppet.

MILJÖSKYDD

Mer återanvändning, mindre avfall. Skyddet av miljön är ett av de viktigaste verksamhetsmålen för Daimler Truck AG. Det innebär att naturresurserna skall hanteras sparsamt. Redan vid utvecklingen av fordonen har en miljö- och återvinningsanpassad konstruktion stor betydelse. Ett bra exempel är användningen av fraktionsrena material i stötfångare och undergolvsbeklädnader. Det medger en enkel demontering och högvärdig recycling av materialen. Utöver detta används återväxande råmaterial som kokosfibrer eller sisal. Fördelarna är uppenbara: miljövänligt och återvinningsbart. I sina miljöriktlinjer åtager sig Daimler Truck AG att fortlöpande förbättra produkternas miljökompatibilitet. Denna måttstock arbetar man efter varje dag för att optimera fordonens miljöbalans.