Tyvärr. Ingenting hittades.

  • CANTER EU-FABRIK.
    REDO FÖR EUROPA.

    Utveckling, hållbarhet, produktion

logo

I FOKUS. FUSO-FABRIKEN I PORTUGAL.

Med produktionsstarten för den aktuella och senaste serien har åtta generationer av FUSO Canter hos Mitsubishi FUSO Truck Europe rullat av bandet i portugisiska Tramagal sedan början av 2022. Fabriken ligger ca 150 kilometer nordost om Lissabon och är den centrala FUSO-produktionsanläggningen i Europa; här tillverkas alla Canter och eCanter för den europeiska marknaden.

251.744

PRODUCERADE CANTER
FRÅN 1980 TILLS IDAG

MADE IN EUROPE.
MER ÄN FYRTIO ÅR.

En Canter FE 1 utgjorde starten den 1 februari 1980, och sedan 1996 har produktionen i Tramagal specialiserat sig helt på tillverkning av lättlastbilen. Erfarenheterna från drygt 40 års fordonsbyggande är ett särskilt kvalitetslöfte som utmärker varje Canter idag.

Med fabriken i hjärtat av Portugal – Tramagal ligger endast ca 40 kilometer söder om landets geografiska mittpunkt – har Canter en europeisk produktionsanläggning som på ett idealiskt sätt representerar sina kärnvärden: De traditionella japanska värdena hos FUSO och märkestillhörigheten till Daimler Truck AG. Dessa båda innebär högsta anspråk på kvalitet och tillförlitlighet. Dessutom avser märkningen ”Made in Europe” hos Canter inte bara slutmonteringen.

MER ÄN 50 PROCENT AV KOMPONENTERNA KOMMER FRÅN MER ÄN 90 EUROPEISKA LEVERANTÖRER.

HÖGRE MÅL.
ALLT FÖR HÅLLBARHETEN.

Som en del av Daimler Truck AG har även Mitsubishi FUSO Truck Europe satt upp ambitiösa hållbarhetsmål. Den ökande användningen av förnybara och gröna energikällor samt anpassningen av interna processer är viktiga komponenter i realiseringen.

NOLL UTSLÄPP.
CO2-FRI PRODUKTION.

Fabriken i Tramagal kunde minska sina CO2-utsläpp de gångna åren stegvis, år 2021 med hela 50 procent jämfört med året innan. Fram till slutet av 2022 skall FUSO ha en helt CO2-fri produktion.

ENERGI FRÅN SOLCELLER.
UPP TILL 350 MEGAWATT.

Tack vare det geografiska läget, distriktet Santarém är en av de regioner i Portugal som har flest soltimmar, är förutsättningarna för utvinning av solenergi i Tramagal idealiska. Idag producerar 1.200 solpaneler på halltak och andra ytor på fabriksområdet upp till 350 megawatt per år. I framtiden skall det bli upp till 600 megawatt.

GRÖNT VÄTE.
PRODUKTION UNDER UTPROVNING.

Förutom att bygga ut solcellsanläggningarna testar fabriken teknologier för lokal produktion av grönt väte. Som lagringsmedium för den utvunna solenergin skulle den framgent kunna ersätta förbrukningen av naturgas successivt.

UTSLÄPPSFRI LOGISTIK.
ENBART ELDRIVEN INTERNTRAFIK.

Som ett logiskt konsekvent steg, och passande på produktionen av den helt eldrivna FUSO eCanter, ställer fabriken om hela den interna logistik- och lagerflottan till lokalt utsläppsfria, eldrivna fordon.

MINDRE VATTEN.
MER ÄN 60 % RENING.

Minskningen av vattenförbrukningen är ett annat tema som man arbetar med: En egen, ny vattenreningsanläggning behandlar mer än 60 procent av det använda vattnet och leder det tillbaka in i produktionskretsloppet. Man har även en optimerad regnvattenuppsamling för hållbarare bevattning av grönytorna.

MER ÅTERVINNING.
UPPBYGGNAD AV KRETSLOPPSEKONOMIN.

Fabriken utvärderar alla möjligheter fortlöpande och aktivt för att göra sin kretsloppsekonomi effektivare. Målet är att så långt möjligt undvika avfall och att återanvända värdefulla material.

VIKTIGT.
LOKALT OCH INTERNATIONELLT INFLYTANDE.

Idag har Tramagal 530 medarbetare från sju olika länder. Företaget är regionens största arbetsgivare. Idag produceras upp till 15.000 enheter per år, och fabriken kan när som helst utöka sin kapacitet. Fordonen skeppas från Portugal till 32 europeiska länder samt till Marocko och USA. Mitsubishi FUSO Truck Europe är en betydande exportör och Portugals tredje största fordonstillverkare.

GLOBALA STANDARDER.
FRÅN TRAMAGAL OCH UT I VÄRLDEN.

Kvalitetsstyrningsexperterna från Tramagal har överblick dels över kvalitetssäkringen i den egna fabriken, dels över standarderna på olika internationella marknader. Inom ramen för ”Global Excellence Program“
gör de flera besök om året på monteringsfabrikerna i länder som Marocko, Turkiet, Egypten och Kenya, dit FUSO exporterar Canter i demonterat skick och där den byggs på lokalt. Där är de ansvarig för de återkommande process- och systemauditeringarna. Dessutom ger de stöd i alla de nödvändiga stegen för kvalitetsgodkännandet, som t.ex. dokumentation och utbildning när en ny produkt kommer ut på en marknad.

”Global Excellence Program“ garanterar de högsta kvalitetsstandarderna i samtliga anläggningar hos Daimler Truck AG.

DUAL PRODUKTION.
HIGHTECH MÖTER TILLVERKNING.

Varje FUSO Canter eller eCanter som rullar av bandet i Tramagal är resultatet av en produktionsprocess där moderna tillverknings- och monteringsanläggningar å ena sidan, och äkta, förstklassigt hantverk å den andra, förenas på ett perfekt sätt.

Medan helautomatiska robotar svarar för tunga och smutsiga jobb, som lackering eller svetsning, används kollaborativa robotar, s.k. Co-Bots, som stöd till personalen på andra platser i monteringen, och samverkar med den t.ex. om särskilt höga krafter krävs för en viss syssla.

Samtidigt har Tramagal-fabriken bevarat den särskilda karaktären av specialiserad produktion under alla år. Bakom detaljerna hos varje enskild Canter och eCanter döljer sig teamwork och erfarenheter, kunskap och framför allt, helt personliga insatser från de engagerade och högkvalificerade FUSO-medarbetarna.

MER INFORMATION. MER OM CANTER.