Tyvärr. Ingenting hittades.

  • FUSO ORIGINAL BROMSBELÄGG OCH -SKIVOR

FUSO ORIGINAL BROMSBELÄGG OCH -SKIVOR

För säkerställande av konstant effektiv och säker bromsning utan alltför stort slitage eller bromseffektförluster måste bromsskivorna klara extremt höga temperaturer och upprepad belastning. Originalbromsskivor och -belägg har testats noggrant av FUSO avseende hållbarhet, slitageförhållande, bullerutveckling och vibration, för att garantera en stabil och jämn verkan även vid höga hastigheter.

FUSO originalbromsbelägg är en viktig komponent i bromssystemet. Genom kontakten med bromsskiverotorn omvandlar bromsbeläggen fordonets kinetiska energi till värmeenergi för att sakta ned eller stanna fordonet. De har testats ingående avseende temperaturbeständighet, prestandabeständighet, bullerutveckling och livslängd, och svarar för jämn, lugn och säker bromsning.

Fördelar med FUSO originalbromsbelägg och -bromsskivor:

  • Stabilare och effektivare – även efter kraftig belastning
  • Högre tillförlitlighet tack vare beständighet mot broms-fading
  • Hög formstabilitet och temperaturbeständighet
  • Tystare och mjukare bromsning
  • Bättre pris/prestandaförhållande på lång sikt
  • Har utvecklats för minimering av miljöpåverkan.

FÖRSTA ADRESS.
CANTER ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH VERKSTADSNÄT.

FUSO Canter är en produkt från Daimler Trucks AG och levereras i 32 europeiska länder.
Med förstklassig rådgivning, försäljning, underhåll och reparation erbjuder fler än 800 filialer i Mercedes-Benz servicenätverk alla tjänster runt Canter.