Tyvärr. Ingenting hittades.

  • FUSO ORIGINAL PVC-FILTER

FUSO ORIGINAL PVC-FILTER

Vevhusavluftningsventilen (PVC-ventil) gör det möjligt att återföra avgaserna för att förlänga motorns livslängd och minska dess miljöpåverkan. Ventilen innehåller ett filter för separering av olja och avluftningsgaser i syfte att säkerställa att endast renad olja går tillbaka till oljetråget, varvid motorkorrosionen då minskar. Om PVC-filtret inte byts ut regelbundet kan tryckgenereringen i motorn leda till utträngning av olja eller till motorbränder. Dessutom kan motorskador eller kortare motorlivslängd uppstå.

De uppfyller högsta säkerhetsstandarder. PVC-ventiler av sämre kvalitet kan medföra tryckgenerering i motorn som i sin tur kan leda till oljeläckage, motorbrand eller andra skador, som i slutänden kan förkorta motorns livslängd. Original-PVC-filter garanterar alltid en säker körning. Ett regelbundet utbyte är nödvändigt; om inte original-PVC-filtret byts ut råder det risk för motorskador p.g.a. den oljedimma som kommer in i insugssystemet med förbränningsgaserna. De kan användas under en lång tidsperiod, eftersom de, till skillnad från de flesta externa fabrikat, som måste bytas ut ofta, är mer motståndskraftiga och har längre livslängd.

Fördelar med FUSO original-PVC-filter:

  • Bättre pris/prestandaförhållande på lång sikt
  • Säkerställer att endast renad olja kommer i kontakt med motorn
  • Reduktion av tryckgenereringen i motorn
  • Bidrar till att förlänga motorns livslängd
  • Minskar miljöpåverkan

FÖRSTA ADRESS.
CANTER ÅTERFÖRSÄLJAR- OCH VERKSTADSNÄT.

FUSO Canter är en produkt från Daimler Trucks AG och levereras i 32 europeiska länder.
Med förstklassig rådgivning, försäljning, underhåll och reparation erbjuder fler än 800 filialer i Mercedes-Benz servicenätverk alla tjänster runt Canter.