Tyvärr. Ingenting hittades.

  • DEN SISTA MILEN. POSTNL BYGGER UT UTSLÄPPSFRI STADSLOGISTIK MED FUSO eCANTER.

MED SIN HELT ELDRIVNA FUSO eCANTER REALISERAR PostNL DEN IDEALISKA VERSIONEN AV DISTRIBUTIONSTRAFIK I STADSMILJÖ – LOKALT UTSLÄPPSFRITT OCH VISKANDE TYST.

Leveransinitiativet Stadslogistiek vill utforma leverans- och distributionstrafiken i holländska storstäder med en praktisk lösning på ett intelligent och hållbart sätt. Det koncept som PostNL realiserar tillsammans med sina partners bl.a. I Den Haag och Maastricht är egentligen ganska okomplicerat: Enskilda distributionskörningar i städerna sammanförs och hanteras sedan med en helt eldriven lastbil.

FÖR FOLK I STADEN INNEBÄR DET I PRINCIP MINDRE TRAFIK OCH MINDRE SKADEÄMNES- OCH BULLERUTSLÄPP, VILKET ÖKAR LIVSKVALITETEN.

UTSLÄPPSFRI FUSO eCANTER FÖR INNERSTADSLEVERANSER

Kunderna hos Stadslogistiek är företag med säte i city, och varje dag bedrivs omfattande leveranstrafik där. Här tillämpas konceptet från PostNL. Initiativpartners är lokala speditörer med logistikytor eller lager med trafiktekniskt gynnsamma lägen i utkanten av staden. Här uppstod s.k. Green City Hubs, som en ny central leveransadress för alla leverantörer. I stället för att köra direkt till kunderna i staden, levererar de dit.

Det minskar antalet fordon som befinner sig på den sista sträckan i citymiljö. För folk i staden innebär det i princip mindre trafik och mindre skadeämnes- och bullerutsläpp, vilket ökar livskvaliteten. För att ytterligare förstärka den hållbara effekten använder sig PostNL av sex lokalt utsläppsfria FUSO eCanter för utleveranserna.

Typiskt transportgods kan vara vanliga förbrukningsvaror som tryckpapper, kaffe eller hygienartiklar för kunder som detaljister, rådhus, myndigheter eller försäkringsbolag. Alla varor som går till samma adress, samma kund, plockas om av Stadslogistiek och sampackas på pall eller i rullvagnar. Från och med nu används FUSO eCanter.

FUSO eCANTER FÖRENAR NYTTOLAST OCH HÅLLBARHET

De helt eldrivna lättlastbilarna erbjuder en övertygande kombination av lokalt utsläppsfri transport och nyttolastkapcitet. Vid en tillåten totalvikt på 7,49 t kan eCanter klara upp till 3,5 t last. De är utrustade med en stabil skåppåbyggnad med praktisk lyftplattform som gör det möjligt för chaufförerna att lasta av nästan överallt utan problem.

Med en vändradie på endast 13,8 meter (spårvidd 12 meter) är eCanter idealisk för användning i livliga stadskärnor med begränsade trafikytor, och räckvidden på 100 kilometer täcker in behovet hos Stadslogistiek för distributionstrafiken i innerstaden på ett säkert sätt. Kvällstid körs eCanter tillbaka till sin Green City Hub, där de laddas över natten och kan köra igång igen på morgonen med nytt gods.

 

eCANTER ÖVERTYGAR KUNDER ÖVER HELA VÄRLDEN

FUSO eCanter i tjänst hos PostNL utgörs av sex av totalt 18 eCanter utlevererade i Nederländerna. Förutom Nederländerna används de första, helt eldrivna lastbilarna från serieproduktion i t.ex. det irländska postföretaget An Post och Deutsche Post DHL.

eCanter, som tillverkas i FUSO:s fabrik i Tramagal, Portugal, är redan välkänd i många länder som pålitlig leveransbil i olika branscher. Idag används mer än 180 FUSO eCanter i daglig kundverksamhet över hela världen, bl.a. i städer som New York, Los Angeles, Tokyo, Berlin, London, Amsterdam, Paris, Köpenhamn, Dublin och Lissabon.