Tyvärr. Ingenting hittades.

  • OFFENTLIG SEKTOR. TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ SATSAR PÅ DEN FLEXIBLA FUSO CANTER.

ATT SKÖTA OCH UNDERHÅLLA DET OFFENTLIGA RUMMET I STANDEN ÅLIGGER TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ (TBK). DET FINNS ÄVEN NÅGRA FUSO CANTER HOS DET KOMMUNALA BOLAGET.

Tömning av mer än 800 offentliga papperskorgarna i stadsområdet, skötsel av stadens tusentals träd, skötsel av sex kyrkogårdar med ca 24.000 gravar – det är bara tre av de många sysslor som personalen vid Technische Betrieb Konstanz, TBK, måste klara av varje dag. ”De ser till att de offentliga platserna i staden hålls rena, snygga och tilltalande”, kan man läsa i TBK:s företagsbroschyr. TBK satsar på FUSO Canter för det mobila stödet; den är idealisk i kommunala tillämpningar.

FUSO CANTER HEMMA INOM ALLA KOMMUNALA OMRÅDEN

Mesug Gök kör en av dessa Canter och på sina regelbundna städrundor i den pittoreska staden vid Bodensjön tillryggalägger han nästan 10.000 kilometer per år. Denna 7,5 t i typiskt kommunalt orange är en modell 7C18 med sopkärlskonstruktion från Zoeller. Tack vare de kompakta måtten och lättmanövrerbarheten hos sopbilen kan Mesud Gök klara av de smala gatorna i Konstanz utan problem, så även strandpromenaden längs sjön. Canter med hög nyttolast är helt rätt här; personalen tar hand om ca 450 ton skräp årligen enbart från de offentliga papperskorgarna.

En annan FUSO Canter används i kyrkogårdsskötseln, där rulltipparen hos 7,5 t-bilen tar hand om växtavfallet. Staden Konstanz har dels en huvudkyrkogård, dels fem stadsdelskyrkogårdar. Personalen har hand om ca 17 hektar kyrkogårdsyta, som har drag av parkanläggningar och som alltid skall befinna sig i ett värdigt skick för besökarna. Canter är försedd med en container med extra höga sidoväggar för större volym, och är idealisk vid snabba borttransporter efter jobb som gräsklippning, häckklippning eller lövrensning.

En tredje 7,5 t Canter körs för TBK-avdelningen grönyteskötsel och trädgård, och jobbar i huvudsak med att kontrollera och sköta stadens trädbestånd. Med 14.900 exemplar är man inte sysslolös. FUSO Canter lämpar sig mycket väl även till denna uppgift, med den nyttolaststarka men samtidigt lätta och smala konstruktionen; många av träden står svåråtkomligt inne i staden, och kan inte nås med stora lastbilar.

Denna canter har en praktisk och flexibel flakpåbyggnad och används även för transporter för TBK-avdelningen Snickeri, som bl.a. sköter underhållet av stadens 72 lekplatser. Två andra FUSO Canter används inom gatuunderhållet. En av dessa har konfigurerats med den extra smala förarhytten, endast 1,7 m bred, och är därigenom självskriven för jobb på de smalaste gatorna i den gamla stadskärnan. Alla fordon är utrustade med den automatiska Duonic-dubbelkopplingsväxellådan och är därför mycket bekväma att köra. Tack vare krypfunktionen kan TBK-personalen rangera sin Canter utan problem, och uppförsstartassistenten är en annan praktisk hjälpfunktion i vardagen.

FÖR VÅRA MÅNGA ARBETSUPPGIFTER SOM OFTA ÄR HELT OLIKA BEHÖVER VI ETT FORDON SOM KAN ANVÄNDAS FLEXIBELT OCH SOM ÄR ABSOLUT TILLFÖRLITLIGT.
Andreas Haaga, avdelningschef centrala inköp vid TBK

SERVICEAVTAL BETYDER KOSTNADSKONTROLL OCH TILLGÄNGLIGHET

”För våra många arbetsuppgifter som ofta skiljer sig helt från varandra behöver vi ett fordon som kan användas flexibelt och som är absolut tillförlitligt”, säger Andreas Haaga, avdelningschef centralt inköp vid TBK. Förutom de många olika konfigurationsmöjligheter med vilka Canter kan utrustas på ett idealiskt sätt för den kommunala insatser, är det ett annat argument som är avgörande för den: En möjlighet att beräkna kostnader genom ett komplett serviceavtal. Det lämpar sig särskilt väl för kommuner, eftersom det omfattar dels olika reparations- och underhållstjänster, dels en 24-timmars haveriservice eller testarbeten på FUSO chassi inkl. HU- och säkerhetstest. På det sättet är Canter inom TBK alltid redo för jobb.