Tyvärr. Ingenting hittades.

  • FRAMTIDEN REDAN IDAG. FÖRSTA HELT ELDRIVNA eCANTER FÖR LOGISTIKFÖRETAGEN DHL, DB SCHENKER, RHENUS OCH DACHSER.

DE FÖRSTA RENT ELDRIVNA FUSO eCANTER FRÅN SERIEPRODUKTIONEN SOM KÖRS PÅ EUROPAS VÄGAR ÄR NU I DRIFT HOS LOGISTIKJÄTTARNA DHL, DB SCHENKER, RHENUS OCH DACHSER.

Lokalt utsläppsfritt och nästan helt ljudlöst, så ser den ut, framtiden för den europeiska citylogistiken – och den startar nu! Åtminstone vad gäller de totalt 14 helt eldrivna FUSO eCanter som idag överlämnades i Berlin till de fyra stora internationella logistikföretagen Deutsche Post DHL, DB Schenker, Rhenus-koncernen och Dachser. Därmed är eCanter med 7,49 t tillåten totalvikt officiellt de första, serietillverkade, rent eldrivna lastbilarna för den europeiska marknaden.

Med dina eCanter har kunderna ett helt praxisinriktat, genomtänkt fordon som kan uppvisa totalt mer än 90.000 körda testkilometer. Förseriemodellerna testades noggrant av kunder i Portugal och Tyskland mellan 2014 och 2017. De data, erfarenheter och kunskaper som samlades in i det normala logistiska vardagsjobbet, integrerades i utvecklingen av dagens småserieversion av FUSO eCanter. Sedan juli i år är varianten med eldrift helt integrerad i produktionslinjen för den konventionella Canter i fabriken i portugisiska Tramagal. Därmed är alla Canter och eCanter för den europeiska marknaden ”Made in Europe”.

ANVÄNDNINGEN AV ALTERNATIVA DRIVNINGAR, SOM I DEN HELT ELDRIVNA FUSO eCANTER, SPELAR EN VIKTIG ROLL I UPPNÅENDET AV VÅRT KONCERNÖVERGRIPANDE MÅL ATT REDUCERA ALLA LOGISTIKRELATERADE UPPSLÄPP TILL NOLL FRAM TILL 2050. DHL FREIGHT ÄR FAST BESLUTET ATT GE SITT BIDRAG TILL DETTA.
Uwe Brinks, CEO DHL Freight

FUSO eCANTER ERSÄTTER KONVENTIONELLT DRIVNA FÖREGÅNGARE

Uwe Brinks, CEO DHL Freight, betraktar de sex eCanter som en avgörande komponent för sin koncern: ”Användning av alternativa drivningar, som i den helt eldrivna FUSO eCanter, spelar en viktig roll i uppnåendet av vårt koncernövergripande mål att reducera alla logistikrelaterade utsläpp till noll fram till 2050. DHL FREIGHT är fast beslutet att ge sitt bidrag till detta.”

Två av fordonen går till DHL Freight och kommer att leverera tunga styckegodsfrakter för Berlin-filialen i citytrafik, såsom el- eller stora hushållsapparater, till företags- och privatkunder.

”Med hjälp av eCanter vill vi minska utsläppen och lokala luftföroreningar från vår speditionsverksamhet och därigenom begränsa både vårt eget CO2-fotavtryck och våra kunders“, säger Uwe Brinks. De fyra eCanter används även inne i Berlins stadskärna. Inom sektorn DHL Paket svarar de för leveranser till företag och storkunder. Någon specialbehandling är inte aktuell för de nya ellastbilarna, tvärtom planerar DHL att integrera dem helt i affärsprocessen, och byter ut fordonen med konventionell drivning mot dessa på resp. rutt.

FUSO eCANTER MÅSTE BEVISA SINA FORDONSPARKSEGENSKAPER

Statusen som genomtänkt seriefordon gjorde det lätt för DB Schenker att välja FUSO eCanter, som Ewald Kaiser, COO DB Schenker AG, beskriver det: ”Inom DB Schenker har vi länge jobbat kontinuerligt för att bli världens ledande aktör för våra kunder även inom grön logistik. Därför är användningen av den nya Canter ett logiskt nästa steg för oss för att ytterligare bygga ut de befintliga miljövänliga lösningar inom vägtransport, så att vi kan nå vårt mål att minska CO2-balansen i hela vår logistikkedja med 30 procent.” DB Schenker testar sina tre eCanter grundligt avs. flottkapaciteten under nästkommande tvåårsperiod i citylogistiken, bl.a. i Berlin.

Även Rhenus-koncernen testar sina tre FUSO eCanter i Berlin. Nicolas Rottmann, VD för Rhenus Home Delivery, ser redan fram emot testet av ellastbilarna: ”Vid Rhenus Home Delivery arbetar vi efter en hållbar företagsfilosofi. Förutom införandet av papperslösa leveranser har vi sedan länge jobbat med miljövänliga, alternativa drivmöjligheter. eCanter ger oss nu en möjlighet att testa batterielektriska fordon i vår fordonspark.“

Inom Home Delivery-enheten skall de helt eldrivna lastbilarna leverera möbler, brun- och vitvaror samt skrymmande sportutrustning i Berlins innerstad. Nicolas Rottmann ser idealiska förhållandena för eCanter här: ”Tack vare det korta avståndet mellan centrallagret i Hoppegarten till våra slutkunder passar det utmärkt att använda ett hållbart, helt eldrivet fordon i Berlins stadsmiljö.“

FUSO eCANTER MODUL FÖR NYA LOGISTIKKONCEPT

Två andra FUSO eCanter är i drift på Dachsers uppdrag till transportören som arbetar för logistikföretaget. ”Fordonen är byggstenar i vårt projekt ’City Distribution‘ och kompletterar vårt innovativa, hållbara koncept för leveranser i citykärnor“, säger Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development Dachser SE. ”För oss gäller det att sammanställa den optimala fordonsmixen för varje stad och att kombinera flottan med mikro-hubbar med innerstadsläge.”

Framtidens uppgift för eCanter är därför kärnverksamhet med styckegods den sista milen. Man levererar t.ex. pallar med industrigods antingen till mindre, centralt belägna lager eller direkt till kund. På tillbakavägen hämtar de gods och kör det till Dachser-filialerna.

FUSO eCANTER LEVERERAS MED DAIMLER TRUCK SERVICES

I eCanter ser Stefan Hohm även rätt kombination av innovation och välbeprövade tjänster: ”Vi valde FUSO eCanter eftersom fordonet är den första ellastbil som serietillverkas och för att hela denna nyttofordonsklass får en extra skjuts. Därutöver är Daimler CharterWay en mångårig fordonsparkspartner för oss, som vi kan förlita oss på även inom framtidens citylogistik.“

Som för andra lastbilar från Mercedes-Benz kan de fyra logistikföretagen förlita sig på de välkända tjänsterna och services även med den nya FUSO eCanter. Insatsen av eCanter planeras t.ex. inom ramen för en 24 månaders långtidshyra via Mercedes-Benz Charterway, experten på nyttofordonsuthyrning inom Daimler AG.

De kommande månaderna skall mer än 150 nya FUSO eCanter med olika påbyggnadsvarianter överlämnas till kunder i hela Europa för olika ändamål.